Disclaimer/Privacy

Disclaimer

Ondanks het feit dat de eigenaar of beheerder van deze website de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. De eigenaar of beheerder is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Evenmin is de eigenaar of beheerder aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén enkel recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, verzoeken wij u dit te melden zodat eventuele maatregelen genomen kunnen worden.

Privacy

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven. Dergelijke gegevens zullen door de eigenaar of beheerder van deze website te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met de eigenaar worden verwerkt. De eigenaar of beheerder van deze website zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om uw aanvraag uit te voeren, uw bestelling of boeking te kunnen verwerken e.d. Hoewel niet iedere gebruiker zich ervan bewust is, wordt tijdens de aanwezigheid op het internet continu informatie uitgewisseld tussen u en andere computersystemen. Informatie aangaande het IP-nummer bijvoorbeeld, of type besturingssysteem, type internetbrowser, etcetera. Bij de beheerders van computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan deze informatie gebruikt worden om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover de eigenaar of beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van deze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op het systeem van een gebruiker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de gebruiker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover eigenaar of beheerder dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om de website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites

De website van de eigenaar kan links bevatten naar andere websites die buiten het domein van deze website liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van deze website. De eigenaar of beheerder van deze website is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

  • NEEM VOOR INFORMATIE GEHEEL VRIJBLIJVEND CONTACT OP OF BEL 06-10674524

    NEEM VOOR INFORMATIE GEHEEL VRIJBLIJVEND CONTACT OP OF BEL 06-10674524